kot w wikliny 1170 1

Prezentuje - Teresa - w ramach Klubu Absolwentów i Sympatyków SUIIIW, CEK NA ŻUBARDZKIEJ