miedzypokoleniowe postawy 2019 20 870 1

MIĘDZYPOKOLENIOWE POSTAWY TWÓRCZE

wystawa ON-LINE prac uczestników zajęć prowadzonych przez artystę plastyka Urszulę Issaieff - 26.06.2020